तरल खाजा

 • LSCT-01 चिकन ट्यूब पाउच भिजेको बिरालो खाना

  LSCT-01 चिकन ट्यूब पाउच भिजेको बिरालो खाना

  हाम्रो वाचा सबै सामग्री हाम्रो आफ्नै फार्म र चीन निरीक्षण र क्वारेन्टाइन दर्ता प्लान्टबाट हो। सामग्रीको प्रत्येक ब्याच कारखानामा आए पछि निरीक्षण गरिनेछ।हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू 100% प्राकृतिक र स्वास्थ्य हो भनी सुनिश्चित गर्न।हाम्रो एडभान्टेज पेटले 1998 देखि 250,000 sqm. 6 उच्च मानक प्रशोधन कार्यशालाहरू समावेश भएको निर्मातालाई उपचार गर्छ।हामीसँग 20 कुखुरा फार्म, 10 बतख फार्म, 2 कुखुरा मार्ने कारखाना, 3 बतख वध कारखाना, प्रति दिन 1500 टन छ।हामीसँग हाम्रो आफ्नै R&a छ...
 • LSCT-02 टुना ट्यूब पाउच बिरालो नाश्ता

  LSCT-02 टुना ट्यूब पाउच बिरालो नाश्ता

  हाम्रो वाचा सबै सामग्री हाम्रो आफ्नै फार्म र चीन निरीक्षण र क्वारेन्टाइन दर्ता प्लान्टबाट हो। सामग्रीको प्रत्येक ब्याच कारखानामा आए पछि निरीक्षण गरिनेछ।हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू 100% प्राकृतिक र स्वास्थ्य हो भनी सुनिश्चित गर्न।हाम्रो एडभान्टेज पेटले 1998 देखि 250,000 sqm. 6 उच्च मानक प्रशोधन कार्यशालाहरू समावेश भएको निर्मातालाई उपचार गर्छ।हामीसँग 20 कुखुरा फार्म, 10 बतख फार्म, 2 कुखुरा मार्ने कारखाना, 3 बतख वध कारखाना, प्रति दिन 1500 टन छ।हामीसँग हाम्रो आफ्नै R&a छ...
 • LSCT-03 बोनिटो ट्यूब पाउच बिरालो भिजेको खाना

  LSCT-03 बोनिटो ट्यूब पाउच बिरालो भिजेको खाना

  हाम्रो वाचा सबै सामग्री हाम्रो आफ्नै फार्म र चीन निरीक्षण र क्वारेन्टाइन दर्ता प्लान्टबाट हो। सामग्रीको प्रत्येक ब्याच कारखानामा आए पछि निरीक्षण गरिनेछ।हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू 100% प्राकृतिक र स्वास्थ्य हो भनी सुनिश्चित गर्न।हाम्रो एडभान्टेज पेटले 1998 देखि 250,000 sqm. 6 उच्च मानक प्रशोधन कार्यशालाहरू समावेश भएको निर्मातालाई उपचार गर्छ।हामीसँग 20 कुखुरा फार्म, 10 बतख फार्म, 2 कुखुरा मार्ने कारखाना, 3 बतख वध कारखाना, प्रति दिन 1500 टन छ।हामीसँग हाम्रो आफ्नै R&a छ...